कोरोनाको उच्च जोखिममा काला जाति, गोराको तुलनामा चार गुणा जोखिम | नेपालमाला
स्वास्थ्य

कोरोनाको उच्च जोखिममा काला जाति, गोराको तुलनामा चार गुणा जोखिम

नेपालमाला       २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार


Facebook Comments